18 Aralık 2014 Perşembe

Türkçe'de Duygu Sözcükleri

abandone
aceleci
acılı
acımasız
aciz
açmazda
ağırbaşlı
ağlamaklı
ağrılı
aldırışsız
alımlı
alıngan
alışkın
anaç
anlayışlı
antipatik
antistreste
apışık
aptalca
arınmış
arzulu
askıntı
aşağılayıcı
aşık
atak
aymaz
ayrıksı
azgın
babacan
babaç
barışık
bastırık
bedbaht
bedbin
bencil
bezgin
bıkkın
bitkin
boğucu
bulanık
bulutsu
bunakça
bunalık
buruk
buyurgan
büyülenmiş
canayakın
canıtez
cazip
cefakar
celallenmiş
cesur
ciddi
coşkulu
çapkın
çaresiz
çarpıcı
çekici
çekimser
çekingen
çekkin
çelişik
çevik
çılgın
çilekeş
çocuksu
çökkün
dalgın
dargın
darmadağın
değişken
dehşette
deli
dengeli
dengesiz
dermansız
depresif
dertli
dışadönük
dikbaşlı
dikkatli
dinç
dingin
diri
dişil
donuk
dostça
doygun
doymaz
doyurucu
durağan
durgun
duru
duyarlı
duyarsız
düşmanca
eblehçe
efkarlı
ehli
eğlenceli
emin
empatik
endişeli
erkeksi
ermiş
esefli
esenli
esnek
esrik
etkin
evcil
ezik
eziyetli
ferah
fevri
-filik (x 15)
fingirdek
-fobik (x 15)
flörtçü
frijit
fütursuz
gıptalı
gururlu
gaddarca
gamlı
gamsız
garezli
gazaplı
gerçekçi
gerçekdışı
gergin
geveze
gevşek
gıcık
gıptalı
girgin
gizemli
gizil
göçkün
görkemli
gözükara
gururlu
güleç
gülünç
güvenceli
güvenli
güvensiz
hafakanlı
haince
hantal
hareketli
haris
hasetçe
haşince
hazlı
heyecanlı
hezeyanlı
hımbıl
hırçın
hırpalanmış
hırslı
hicranlı
hiddetli
hileci
hiperaktif
hisli
hoppa
hoşgörülü
hoş
hoşnut
hoşnutsuz
huşulu
huzurlu
huzursuz
huysuz
ılımlı
ısrarlı
içedönük
içekapanık
içli
içten
iffetli
ihtiraslı
iğrenç
ikilemde
ikircikli
ikiyüzlüce
ilençli
ilgili
ilgisiz
imrenmiş
inatçı
insafsız
istençli
isterce
isterik
isyankar
işveli
itici
ivecen
iyimser
kaçıcı
kaçık
kandırıcı
kanmaz
karamsar
kararlı
kararsız
kasvetli
kataleptik
katatonik
katı
katlanılır
katlanılmaz
kaygılı
kaygısız
kaypak
kekremsi
kesin
keşfedici
ketlenmiş
ketum
keyifli
keyifsiz
kıllanan
kınayıcı
kırgın
kırıcı
kırılgan
kırıtık
kıskanç
kıvırtık
kıyıcı
kızgın
kibar
kibirli
kindar
klostrofobik
konfüzyonda
konsantre
korkak
korkunç
köpeksi
kösnül
kötümser
kurumlu
kuşkulu
küskün
küstah
lakayt
laubali
lezzetli
mahçup
mahmur
mahzun
-manik (x 15)
marazalı
masum
mayışık
mazlum
mazohist
mecalsiz
melül
memnun
meraklı
merhametli
mesafeli
mest
metin
mızmız
miskin
motivasyonsuz
motive
muğlak
munis
mutlu
mutsuz
muzip
mülayim
nahoş
namert
nankör
narsisist
nazlı
nefretli
nekahette
nemfoman
nemrut
neşeli
nirvanada
nötr
obur
olgun
otoriter
oynak
oyunbaz
öççü
ödlek
öfkeli
öğrenici
öğretici
öğüngen
öngörülü
örselenmiş
öykünmeci
özenti
panikli
pasif
-patik (x 15)
perişan
pervasız
pısırık
pimpirikli
pişkin
pişman
puslu
pusuk
rahat
rahatsız
rencide
rezil
ruhsuz
rikkatli
riyakarca
sabırlı
sabırsız
sabitfikirli
saçma
sade
sadık
sadist
saf
sağduyulu
sağlıklı
sahtekar
sakıngan
sakin
saldırgan
salıngan
samimi
sancılı
sarhoş
savaşçı
savunmada
saygılı
saygısız
seçkin
sekter
sempatik
sendelitici
sentimental
serbestçe
sert
sessiz
sevecen
sevgili
sevili
sevimli
sevinçli
sevindirik
sezgili
sığıngan
sıkıcı
sıkkın
sıkılgan
sırnaşık
sızıldanık
silik
sinik
sinirli
sinsi
soğuk
soğukkanlı
sokulgan
solgun
somurtkan
somurucu
sorgulayıcı
sömürgen
suçlu
suratsız
susamış
suskun
sümsük
sünepe
süratli
süzgün
şakacı
şakrak
şamatacı
şapşal
şaşkın
şefkatli
şehvetli
şen
şevkli
şevksiz
şımarık
şıpsevdi
şiddetli
şikayetçi
şirret
şokta
şuh
şüpheci
tahammülsüz
tahripkar
takatsiz
takdirkar
takıntılı
talip
tapınıcı
tarafsız
tasalı
tatminsiz
tebelleş
tedbirli
tedirgin
tefekkürde
tehditkar
tekdüze
telaşe
tembel
temkinli
tepkisiz
tereddütte
tesellici
teslimde
teşhirci
teşne
tetikte
tevekkülde
tiksinç
titiz
titrek
tok
transta
travmada
tutaraklı
tutkulu
tutkun
tutuk
uçarı
uçuk
umarsız
umgun
umutsuz
usanmış
uslu
utangaç
utanık
utanmazca
uyarıcı
uyarılmış
uykulu
uysal
uyumcu
uyumlu
uyumsuz
uyuşuk
üretken
ürkek
üşengeç
üzgün
üzüntülü
vahşi
vakur
vazgeçmiş
vecdde
vefakar
vesveseli
vurdumduymaz
vurgun
yabancılaşmış
yabani
yadırgamış
yalpada
yanılsamada
yaralı
yasta
yatışık
yavaş
yeiste
yenik
yergici
yıkık
yılgın
yılışık
yılmaz
yıpranmış
yıpratıcı
yıvaşkan
yitik
yoğun
yoksun
yorgun
yönelik
yürekli
yüzsüz
yumuşak
zalim
zavallı
zevkinde
zevkli
zıpır
zikirde
zorba
zorlu

(1985-2002)


-FİLİLER (CİNSEL SEVGİ)

Gerifili

Fetişizmler (x 10)
Nekrofili

Pedofili

Zoofili (x 5)

 

-FOBİLER (TAKINTI-KORKU)

Agorafobi

Akrofobi

Kromofobi
Ksenofobi
Nekrofobi
Zoofobi (x 10)

 

-MANİLER

Kleptomani

Mani-depresyon

 

-PATİLER

Katatoni

Melankoli

Otizm

Psikopati

Seksopati
SAPTAMALAR


1.      Genetik veya biyolojik değil de, kültürel olarak saptanan 7 temel duygunun (sevgi, sevinç-mutluluk, korku, öfke, nefret, acı, üzüntü) yalnızca (ilk) 2’si olumludur.
2.      Aynı duygunun ayrı derecelerinin adlandırılması, ayrı dillerde ayrı olabiliyor. Bugün Türkçe’de ‘yeis’ pek kullanılmıyor. Onun yerine, ‘melankolik’ yeğleniyor ama İngilizce’de ‘grief’ var.
3.      Yine kültürel (veya psikolojik) olan, içedönük-dışadönük, olumlu-olumsuz, etkin-edilgin ayrımlarına girmeyebilecek epeyi duygu vardır.
4.      Dilsel olarak, duyguların adlarının ve tanımlarının saptanması, genelde rasgeledir. Büyük sayılar kuramı burada işleyebilir. Orta boy bir sözlüğe sığacak, 50.000 sözcükte 500 duygu başlığı, yani % 1’lik bir oran, anlamküre için bayağı iyi bir orandır, hele Türkçe’nin adlandırmalardaki eksikliği gözönüne alınırsa...
5.      Mantıksal olarak duyguların kategorik içerikleri, muğlak mantık kurallarına göre işlem görür. Buradan ‘Polilojik’in ‘bütün-parça’, ‘neden-sonuç’ ve ‘özdeşlik ilkesi’ bölümlerine gidilebilir. Yani: Bir sözcük, hem öfke, hem de üzüntü ifade edebilir. Bir sözcük, kimi öfke, kimi üzüntü ifade edebilir. Bir sözcük, kimi öfke ifade eder, kimi etmez. Bir sözcük, birazcık öfke ifade edebilir. Öfke, kimi üzüntü yaratır, kimi yaratmaz. Öfke üzüntü yaratabilir, üzüntü de öfke yaratabilir. Öfke, asla yalnızca öfke değildir. Öfke, aslında tümüyle öfke değildir.
6.      Duyguların akışı veya birbirine dönüşümü çizelgesi, bir ağ gibi tasarlanabilir. ‘İsimsiz’ başlıklı, 1985 tarihli modern dans çalışmalarında, bu konuda bir örnek var. Ayrıca; orada kullanılan, 5 sütunlu akış çizelgesinin son sütunu tümüyle duygulara ilişkindir.

7.      Metnin bir çıkışı, ‘duyu-dil dönüşümleri’ metninedir. Oradaki kimyasal dil tümüyle duygularla ilintilidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder